Enjooi en KadooPakhuis.nl Privacy Verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Enjooi en Kadoopakhuis.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Enjooi en Kaddoakhuis.nl

00. Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  • 01. Enjooi en Kadoopakhuis.nl

  • 02. Doel gegevens

  • 03. Ontvangers

  • 04. Opslag periode

  • 05. Beveiliging

  • 06. Uw rechten

  • 07. Plichten

01. enjooi

U leest op dit moment de privacy verklaring van Enjooi en Kadoopakhuis.nl.

Enjooi.. cadeau winkel op het gebied van koken en wonen in de ruimste zin van het woord met daarnaast Kadoopakhuis.nl de online winkel van Enjooi waar cadeau artikelen te verkrijgen zijn.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Enjooi en Kadoopakhuis.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Enjooi en Kadoopakhuis.nl, neem dan gerust contact op!

info@enjooi.nl | 0165 55 32 24
Raadhuisstraat 10 | 4701 PR | Roosendaal
Btw: NL821452022B01 | KVK : 20161725

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Enjooi en Kadoopakhuis.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Enjooi en Kadoopakhuis.nl versturen op dit moment nog geen nieuwsbrieven via e-mail.
Mochten er in de toekomst nieuwsbrieven verstuurt gaan worden, zijn deze enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Enjooi en Kadoopakhuis.nl. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. Afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven kan via de afmeld link in de nieuwsbrief of een mail naar info@enjooi.nl

02. Contact gegevens

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Enjooi of Kadoopakhuis.nl via de websites. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en omschrijving.

In de winkel en webshop zullen deze gegevens, inclusief adres en telefoonnummer, gebruikt worden om contact te hebben over de voortgang van bestellingen of omtrent de garantieperiode van gekochte collectie.

03. Analytics

De websites van Enjooi en Kadoopakhuis.nl verzamelen uw gegevens om de website te verbeteren.

Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met u in contact te komen over lopende bestellingen en opdrachten.

03. Ontvangers

 

De gegevens die Enjooi ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Lightspeed kassasysteem

Enjooi maakt gebruik van een Lightspeed kassa administratie. Dagelijks maak deze software een back-up.

02. Vimexx hosting

De websites en back-ups van de websites worden gehost bij Vimexx. Gegevens die jij achterlaat op de website van Enjooi of Kadoopakhuis.nl zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

De e-mail van Enjooi en Kadoopakhuis.nl wordt gehost bij Vimexx. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

03. Mollie betalings portal

Transacties in onze webshop Kadoopakhuis.nl worden verzorgd door de Mollie betalingsportal. Zij zorgen voor de Ideal koppeling. Creditcards zijn niet geaccepteerd in de webshop en deze gegevens worden daarom ook niet opgeslagen.

04. Camera bewakingsbeelden

In de winkel maakt Enjooi, voor uw en onze veiligheid, gebruik van camera beveiliging; Deze beelden zijn anoniem en niet gekoppeld aan personen.

04. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Enjooi en Kadoopakhuis.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

01. Klanten administratie

Onze klanten administratie slaat uw contact gegevens op.
De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd.

02. Contact gegevens

Op het moment dat u contact opneemt met Enjooi of Kadoopakhuis.nl via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.
Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de websites verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres.
Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. Camera beelden

De gemaakte camera beelden in de winkel worden maximaal 4 weken bewaard.

05. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De website software word regelmatig vervangen door de nieuwste versie om eventuele beveiligingsrisico’s te vermijden.

De persoonsgegevens die door Enjooi en door Kadoopakhuis.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via
bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en worden beveiligt door een firewall en up to date virus beveiliging . Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

06. Uw rechten

01. Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Enjooi en Kadoopakhuis.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met info@enjooi.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Enjooi en Kadoopakhuis.nl.

03. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Enjooi en Kadoopakhuis.nl vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

03. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Enjooi en Kadoopakhuis.nl niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

07. Plichten

De gegevens die gevraagd  zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Enjooi en Kadoopakhuis.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Enjooi en Kadoopakhuis.nl behouden zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Enjooi en Kadoopakhuis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Enjooi en Kadoopakhuis.nl te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@enjooi.nl | 0165 553224
Raadhuisstraat 10 | 4701 PR | Roosendaal
Btw: NL821452022B01 | KVK: 20161725